SALGSBETINGELSER

INNLEDNING
Vi er stolte av markedsplassen vår og ønsker å sikre at du opplever den som trygg og effektiv.

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Egenart.no.

PRIS
Den oppgitte prisen for varen (herunder annonsen) og tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

VARIGHET
Annonsen har en varighet på 60 dager fra den er godkjent og publisert. Egenart sender påminnelse 2 dager før annonsen utgår, slik at eier har mulighet til å fornye annonsen for nye 60 dager.

FRAKT OG LEVERING
Egenart leverer kun nettannonser. Leveringstiden er mellom 0 – 60 minutter, avhengig av om annonsen blir godkjent av admin eller ikke. Egenart (Admin) har eierskap og enerett og skal godkjenne alle annonser som publiseres. Les mer på Brukerbetingelser.

BETALING
Annonsene betales med VIPPS eller bankkort (Visa/Mastercard) via Stripe.

ANGRERETT
Kjøperen har 14 dagers angrerett. Det er kjøpers ansvar å melde fra til Egenart (Selger) innen fristen. Melding skal skje på e-post til kontakt@egenart.no eller ved kontaktskjema på nettsiden.
Kjøpesummen tilbakebetales så snart annonsen er fjernet og godtatt av admin.

VED FEIL ETTER GODKJENT PUBLISERING
Dersom det er foretatt en oppdatering el.l. som gjør at annonsen ikke vises riktig eller feil, kan kjøper kreve pengene tilbake.

Hjelp til annonsering?