VILKÅR FOR BRUK

1. INTRODUKSJON
Velkommen til Egenart (“Nettstedet”). Nettstedet eies og drives av Gajda FTFY, org. nr 919 363 274.

Les disse brukerbetingelsene nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke Nettstedet, betyr du at du er enig i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, kan du ikke bruke nettstedet. I tillegg, når du bruker noen av våre nåværende eller fremtidige tjenester, vil du også bli underlagt retningslinjene våre, vilkårene og avtalene som gjelder for disse tjenestene. Hvis disse bruksbetingelsene er uforenlige med retningslinjene, vilkår og avtaler som gjelder for disse tjenestene, vil disse vilkårene kunne styre.

2. PRIVATLIV
Vennligst se vår personvernpolicy, som også styrer ditt besøk på nettstedet, for å forstå vår personvernspraksis.

3. HENSYN
Du samtykker i at disse bruksbetingelsene støttes av rimelig og verdifull vurdering, kvitteringen og tilstrekkigheten som du herved anerkjenner, inkludert, uten begrensning, din tilgang til og bruk av nettstedet og data, materiale og informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedet .

4. BEGRENSNINGER VED BRUK; BEGRENSET LISENS
Alt innhold på nettstedet (kollektivt, “Innhold”), for eksempel tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lyd og videoklipp, digitale nedlastinger, datasamlinger og programvare, er vår eiendom eller eiendommen til våre lisensgivere eller rettighetshavere og samlingen av innholdet på nettstedet er vår eksklusive eiendom, beskyttet av Norske og internasjonale lover om opphavsrett, traktater og konvensjoner. All programvare som brukes på nettstedet er vår eiendom eller eiendommen til våre programvareleverandører og beskyttet av Norge og internasjonale lover, avtaler og konvensjoner.

Eventuelle varemerker, servicemerker, grafikk, logoer, sideoverskrifter, ikoner, skript og handelsnavn (hver, et “Mark”) som finnes på nettstedet, er proprietære til oss eller våre lisensgivere eller lisensierte. Våre merker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er vår, på noen måte som sannsynligvis vil føre til forvirring blant brukerne eller som forstyrrer eller diskrediterer oss eller noen andre. Alle andre merker som ikke eies av oss som vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, som kanskje eller ikke er tilknyttet, knyttet til eller sponset av oss.

Vi gir deg et begrenset lisens for å få tilgang til og personlig bruk av nettstedet. Ingen innhold på nettstedet eller et annet nettsted som eies, drives, lisensiert eller kontrolleres av oss, kan kopieres, reproduseres, publiseres, lastes ned (annet enn sidecache), lastes opp, sendes, sendes eller distribueres på noen måte eller selges, videreselges, besøkt eller på annen måte utnyttes for kommersielt formål, bortsett fra at du kan laste ned en (1) kopi av innholdet som vi gjør tilgjengelig for deg til slike formål på en enkelt datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle, hjemmebruk, forutsatt at du: (a) Holde intakt all copyright, varemerker og andre eiendomsrettigheter; (b) ikke endre noe av innholdet; (c) ikke bruk noe innhold på en måte som tyder på en tilknytning til noen av våre produkter, tjenester eller merker; og (d) last ned ikke innhold for å unngå fremtidige nedlastinger fra nettstedet. Din bruk av innhold på et annet nettsted eller datamaskinmiljø er strengt forbudt.

Lisensen gitt til deg inkluderer ikke, og spesifikt utelukker, noen rettigheter til å: videreselge eller gjøre kommersiell bruk av nettstedet eller innholdet; samle inn og bruk eventuelle produktoppføringer, beskrivelser eller priser; gjøre noen avledet bruk av nettstedet eller innholdet; Last ned eller kopier kontoinformasjon til fordel for noen andre; eller bruk noen form for data mining, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy. Du må ikke ramme eller bruke innrammingsteknikker for å legge inn, merke, innhold eller annen proprietær informasjon, eller bruk noen metatagger eller annen “skjult tekst” som bruker slik intellektuell eiendom, uten våre respektive gjeldende eiers uttrykkelige skriftlige samtykke. Uautorisert bruk avbryter automatisk lisensen gitt til deg herunder. Du får en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling kun til vår hjemmeside, forutsatt at linken ikke viser oss eller våre lisensgivere eller lisensierte, eller deres respektive produkter eller tjenester, i falsk, misvisende, nedsettende , eller ellers støtende materie. Du må ikke bruke noen av våre eller noen av disse partens immaterielle rettigheter som en del av lenken uten vår og hver slik parts uttrykkelige skriftlige samtykke.

5. TILMELDINGER
Vennligst ikke send oss noe materiale som du ikke har til hensikt å være underlagt User-Generated Content License beskrevet i dette avsnittet. Alt innhold som er beskrevet i det umiddelbart foregående avsnittet, og all annen informasjon, innhold eller materiale som du legger inn eller sender til oss i det følgende, kollektivt, refereres til som “Brukergenerert innhold.” Hvis du legger inn eller sender et brukergenerert innhold til oss , med vilje eller utilsiktet, vi (og slike andre som vi kan utpeke fra tid til annen) skal ha ubegrensede rettigheter til bruken av det for ethvert hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten ytterligere tillatelse fra eller betaling til, du eller noen andre. Vi og våre designere skal også ha rett (men ikke forpliktelse) til å bruke navnet du sender inn, samt et annet navn som du er eller kan være kjent i forbindelse med brukergenerert innhold. Uten å begrense generelliteten til det foregående, gir du herved ubetinget en evigvarende, ikke-eksklusiv, uigenkallelig, fullt utbetalt, royaltyfri, underlisensierbar og overførbar universell lisens for bruk, gjenbruk, reprodusering, overføring, utskrift publisere, vise, utstille, distribuere, distribuere, kopiere, vert, lagre, cache, arkiv, indeksere, kategorisere, kommentere, kringkaste, streame, laste ned, redigere, endre, modifisere, tilpasse, oversette, opprette avledede verk på og offentlig utføre brukergenerert innhold helt eller delvis, på alle måter og i alle medier som nå er kjent eller senere utarbeidet for alle formål uten videre varsel til deg og med eller uten attribusjon (“Brukergenerert innholdslisens “). Du godtar den brukergenererte innholdslisensen om ditt brukergenerert innhold brukes av oss.

Du representerer, garanterer og godtar at: du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til alt brukergenerert innhold som du legger inn eller sender til oss; at alt slik brukergenerert innhold er nøyaktig; bruk av slikt brukergenerert innhold bryter ikke disse bruksvilkårene, vår personvernpolicy eller rettighetene til noen tredjepart og vil ikke forårsake skade på noen, og du vil frita oss og våre partnere og designere fra og imot alle krav som oppstår som følge av eller relatert til slikt Brukergenerert Innhold.

Du samtykker i at brukergenerert innhold ikke vil bli gjenstand for noen forventning om tillit eller tillit mellom oss, og at intet konfidensielt eller fidusielt forhold er ment eller opprettet mellom deg og oss. I den utstrekning at noen såkalte “moralske rettigheter”, “nabosettigheter” eller lignende eller tilsvarende rettigheter gjelder for brukergenerert innhold, og som ikke eies av oss alene, samtykker du i ikke å håndheve eller tildele eller tillate noen tredjedel part til å håndheve eller tildele, eventuelle slike rettigheter.

Hver gang du åpner nettstedet, samtykker du i at brukergenerert innholdslisens er ratifisert og bekreftet med hensyn til slik brukergenerert innhold og alt brukergenerert innhold som tidligere ble postet eller sendt av deg.

6. INNHOLD LINKET TIL NETTSTEDER
Du bør være oppmerksom på at når du besøker nettstedet, kan du bli ledet til andre nettsteder utenfor vår kontroll, inkludert koblinger til og innholdspartnere som kan bruke våre linker som en del av et tilknyttet forhold. Når du klikker på en lenke som leder deg bort fra nettsiden, kan nettstedet du er instruert ikke bli kontrollert av oss, og forskjellige bruksvilkår og personvernregler kan gjelde som du bør nøye lese og evaluere. Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og at vi ikke garanterer tilbudene til, noen slik tredjepart eller innholdet på deres nettsteder. Vi tar ikke ansvar eller ansvar for handlinger, produkter eller innhold til tredjepart eller tredjeparts nettsted. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere koblinger fra eller til tredjeparts nettsteder, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det.

7. VILKÅR
Du samtykker herved til å skadesløs, forsvare og holde oss, og våre lisensgivere, lisensierte, etterfølgere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, og hver av deres respektive offiserer, styremedlemmer, eiere, ledere, medlemmer, ansatte, agenter, representanter og tildeler (kollektivt de “skadesløse partene”), ufarlig fra og mot alle tap, kostnader, skader, ansvar og kostnader (inkludert, uten begrensning, oppgjørskostnader og juridiske eller andre avgifter og utgifter) led eller pådratt seg noen av De skadelidte partene oppstår ut fra, i forbindelse med eller relatert til brudd eller påstått brudd på disse vilkårene. Du skal bruke din beste innsats for å samarbeide med oss i forsvaret av ethvert krav. Vi forbeholder oss retten til, for egen regning, å ansette separat råd og påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av oppgjør og disposisjon av ethvert krav som er gjenstand for erstatning fra deg.

8. ANSVARSBEGRENSNING
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER (INKLUDERT UFORHOLD) SKAL VI VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, PERSONLIG SKADE (INKLUDERT DØD) ELLER EIENDOMSSKADER AV ENHVER ART; ELLER NOEN GJELD ELLER UTSLIPP, ONLINE ELLER OFFLINE, AV ANSVARLIG BRUKER AV NETTSIDEN ELLER NOEN ANDRE. INGEN ANSVARSOMRÅDE FOR ALLE TAP, KOSTNADER, SKADER, ANSVAR (INKLUDERT KOSTNADSGIVER OG KOSTNADER) I KONTRAKT ELLER ANNET.

BEGRENSNINGENE, UTVIKLINGER OG DISCLAIMERS HER OG ANDRE I HVILKE BRUKERVILKÅR ER GJELDENDE I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM GJELDES VED BRUK.

Gjeldende lovgivning kan ikke tillate visse eksklusjoner, begrensninger eller ansvarsforpliktelser som er fastsatt i disse bruksvilkårene, slik at slike eksklusjoner, begrensninger eller forbehold ikke kan gjelde for deg.

9. COPYRIGHT KLAGER
Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på nettstedet på en måte som utgjør brudd på opphavsrett, følger du vår varsel og fremgangsmåte for å gjøre krav på opphavsrett.

10. ENDRING
Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre, legge til eller slette deler av disse bruksbetingelsene når som helst uten varsel, og det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene for bruk for eventuelle endringer. Din bruk av nettstedet som følge av endringer i disse bruksvilkårene utgjør samtykke til og aksept av de reviderte bruksvilkårene.

11. GJELDENDE LOV OG DISPUTER
Disse bruksvilkårene dine, dine rettigheter og forpliktelser, våre rettigheter og forpliktelser og alle handlinger som er underlagt disse bruksbetingelsene, styres av lovene i Norge, uten hensyn til prinsippene for konflikter om lov og som om disse vilkårene var en kontrakt helt inngått og fullstendig utført i Norge.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Når du besøker nettstedet eller sender e-post til oss, kommuniserer du elektronisk med oss. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi kommuniserer med deg via e-post. Du samtykker i at alle avtaler, merknader, opplysninger og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

13. DIVERSE RETTSBESTEMMELSER
Egenart (Admin) har eierskap og enerett og skal godkjenne alle annonser som publiseres.

Egenart kan avslutte Nettstedet når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel. Vi kan endre innholdet, driften eller funksjonene på Nettstedet til enhver tid, uansett grunn, uten varsel.

Du samtykker i at det ikke eksisterer partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom deg og oss som følge av disse bruksvilkårene eller din bruk av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene er unntatt fra vår rett til å overholde myndighets-, retts- og rettshåndhevelsesforespørsler eller krav knyttet til din bruk av nettstedet eller informasjon som er gitt til eller samlet av oss med hensyn til slik bruk. En trykt versjon av disse bruksbetingelsene og enhver opplysning som er gitt i elektronisk form, skal kunne tas opp under rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller knyttet til disse bruksvilkårene i samme grad og underlagt de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og oppføringer opprinnelig generert og vedlikeholdt i trykt form.

Manglende håndheving av bestemmelsene i disse bruksvilkårene eller å svare på brudd av deg eller andre, skal ikke utgjøre et frafall av vår rett til å håndheve noen annen bestemmelse i disse bruksvilkårene for brudd eller andre.

Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene er ugyldig eller ikke mulig i henhold til gjeldende lov, vil de resterende bestemmelsene fortsette i full kraft og virkning, og den ugyldige eller unforforable bestemmelsen vil bli ansett erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest samsvarer med hensikten med den opprinnelige bestemmelsen.

Disse vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående Nettstedet, og erstatter enhver tidligere eller samtidig avtale om det aktuelle emnet.

Oppdatert Januar 2019